Search Tour
Your Budget
Duration
Visiting

Area Code and Zip Code

City

Area Code

Zip Code

Beijing

10

100000

Chengdu

28

610000

Chongqing

23

404000

Dunhuang

937

736200

Guangzhou

20

510000

Guilin

773

541000

Guiyang

851

550000

Haikou

898

570100

Hangzhou

571

310000

Hohhot

471

010000

Huangshan

559

245000

Jinan

531

250200


City

Area Code

Zip Code

Kunming

871

650000

Lanzhou

931

730100

Lhasa

891

850100

Lijiang

888

674300

Luoyang

379

471900

Nanjing

25

210000

Qingdao

532

266600

Shanghai

21

200000

Shenzhen

755

518000

Suzhou

512

215400

Urumqi

991

830000

Xian

29

710000